• Bez kategorii
  • Radość razy 6 milionów

    Jezus mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich.” I o ile dwie lub trzy osoby nie jest jeszcze tak trudno znaleźć, o tyle zgromadzić większą ilość osób w jednym miejscu niekiedy jest bardzo ciężko. A już zebrać 6 MILIONÓW ludzi to chyba tylko Jezus potrafi. Filipiny. […]