Papieskie intencje modlitewne – wrzesień 2016

Wrzesień to czas powrotów i zmian. Kończą się wakacje i uczniowie wracają do szkół, kończą się urlopy i pracownicy wracają do pracy, pogoda już coraz mniej letnia a bardziej jesienna. Nie zmienia się tylko jedno – papież prosi nas o modlitwę w podanych przez siebie intencjach. Nie ignorujmy tej prośby!

Jak co miesiąc podane są dwie intencje: ogólna (misyjna) i ewangelizacyjna. W pierwszej z nich modlimy się o to, „aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką”.
Od tego, co stawiamy w centrum naszego życia bardzo wiele zależy. Dziś niestety, coraz więcej ludzi żyje dla siebie, dla pieniędzy, dla kariery, dla sławy… Ci ludzie tak naprawdę nie są do końca szczęśliwi. Szczęście przychodzi wtedy, gdy w centrum naszego życia będzie Bóg. Wtedy będziemy żyli dla Niego, a poprzez Niego dla rodziny, najbliższych, dla drugiego człowieka. Umieszczenie Boga w centrum życia sprawia, że na drugim miejscu niejako automatycznie ląduje drugi człowiek, często biedny, bezdomny, potrzebujący pomocy.

W intencji ewangelizacyjne zaś będziemy się modlić, „aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej”. Czy jesteśmy świadomi tego, że przyjęcie Komunii Świętej ma być impulsem uruchamiającym nas do zmiany myślenia? Czy jesteśmy świadomi tego, że WSZYSCY jesteśmy powołani do ewangelizacji. Przyjmowanie sakramentów, modlitwa, lektura Pisma Świętego – to są rzeczy, które mają nas uruchomić do dzielenia się ich doświadczeniem. Nie mogą nas zamykać w sobie.

Gorąco zachęcam do modlitwy w podanych przez papieża Franciszka intencjach. Forma jest dowolna – może to być dziesiątek różańca, koronka do Bożego miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu, akt strzelisty… Ważne, aby razem z Piotrem zanosić te modlitwy do Nieba.


A na koniec – video, w którym sam ojciec święty prosi nas o modlitwę w podanych intencjach. 🙂