Papieskie intencje modlitewne – lipiec 2016

„Nie ma wakacji od Pana Boga” – to zdanie proboszcz mojej rodzinnej parafii wypowiada corocznie na Mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego. Nie ma wakacji od spowiedzi, od Mszy świętej, od czytania Pisma Świętego, od modlitwy. Nie ma też wakacji od papieskich intencji modlitewnych.

W lipcu papież Franciszek kieruje nasze myśli bardzo, bardzo daleko, bo w stronę ludów tubylczych, Karaibów i Ameryki Łacińskiej. Intencje, które naszej modlitwie poleca biskup Rzymu, brzmią następująco:

  • intencja ogólnaAby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
  • intencja ewangelizacyjnaAby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Widać w tych intencjach to, co tak bardzo charakteryzuje pontyfikat Franciszka – troskę o tych, o których wydaje się, że świat już zapomniał. Kto z nas bowiem pamięta w swych modlitwach o tubylcach czy wspólnocie Kościoła na Karaibach? Te ostatnie kojarzą nam się raczej z ofertami biur podróży i wakacjami nad pięknym, lazurowym morzem, oczywiście pod palmami. Dzięki ojcu świętemu możemy choć na chwilę pomyśleć o naszych braciach i siostrach chrześcijanach z tych terenów. Kościół to przecież nie tylko Polska, nie tylko Europa, ale też właśnie te kraje, wyspy, tereny, o których nie myślimy. Powierzajmy więc Bogu tamtejszy Kościół, zgodnie z intencjami, które zostawia nam Franciszek.

Na koniec tradycyjnie już zachęcam do obejrzenia filmu, w którym ojciec święty osobiście prosi o modlitwę.

To teraz nie pozostaje już nic innego jak tylko się modlić. 🙂 Powodzenia!