Papieskie intencje modlitewne – grudzień 2016

Adwent to czas, w którym wielu z nas podejmuje różne wyrzeczenia i postanowienia. Zachęceni przez o. Szustaka modlimy się nowenną pompejańską, inni odmawiają sobie słodyczy, ograniczają czas spędzany przy komputerze itp. A gdyby tak postanowić codziennie pomodlić się w intencjach papieża? I przedłużyć to postanowienie na czas nieokreślony?

Tak jak każdego poprzedniego miesiąca, tak i w grudniu papież Franciszek poleca naszej modlitwie dwie intencje: ogólną i ewangelizacyjną (czasem nazywaną również misyjną). Jak zwykle obie są związane z aktualnymi problemami na świecie.

Wypowiedź Franciszka o tym, że obecnie świat trwa w stanie III wojny światowej, tyle że rozgrywanej w kawałkach, słyszał chyba każdy. Z tym też wiąże się pierwsza z papieskich intencji. Tam, gdzie trwają zbrojne konflikty, często mamy do czynienia z przerażającym zjawiskiem – werbowaniem do armii dzieci. Szczególnie widoczne jest to chyba w Afryce. Widok dziecka trzymającego w ręku broń, w żołnierskim umundurowaniu, jest niesamowicie bolesny. Tak nie powinno wyglądać dzieciństwo. To jego zaprzeczenie. Dlatego papież prosi o modlitwę, „aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy”. Te dzieci często są odurzane różnymi środkami, szantażowane, zmuszane do nieludzkich rzeczy… Módlmy się, aby nigdy żadne dziecko nie było zmuszane do zabijania.

Europa coraz bardziej oddala się od chrześcijaństwa. W Polsce może tego za bardzo nie dostrzegamy, ale tak jest. W Hiszpanii, Francji i innych krajach Europy Zachodniej coraz częściej zamykane są kościoły, spada ilość powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, chrześcijaństwo traktuje się jak zabobon nieprzystający do współczesności. Również w życiu świeckim coraz mniej osób kieruje się wartościami wprost wyrastającymi z chrześcijaństwa – szacunkiem do życia, do rodziny, szczerością, uczciwością. Liczą się zysk, kariera, sława, przyjemność, życie tu i teraz. Ważniejsze jest by mieć niż być. Mało kto pamięta, że Europa chrześcijaństwu zawdzięcza niemalże wszystko. Warto więc dołączyć do Ojca Świętego i modlić się „aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją”.

Papieskie intencje modlitewne – grudzień 2016:

  • Ogólna: „aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy”;
  • Ewangelizacyjna: „aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.”

Na koniec zachęcam do obejrzenia filmy, w którym Franciszek osobiście zachęca, aby dołączyć do niego i modlić się w zaproponowanych intencjach.

Z Bogiem! +